Pracovníci oddělení:

Pracovník Telefon e-mail Místnost
Vedoucí oddělení
Prof. RNDr. Václav JANIŠ, DrSc. 2153,2726 janis@fzu.cz ÚTIA C440b
Sekretariát
Věra KRÁLOVÁ 2726 kralova@fzu.cz ÚTIA C440a
Vědečtí pracovníci
RNDr. Václav DRCHAL, CSc. 2926 drchal@fzu.cz ÚTIA C433
RNDr. Jiří FUKSA, CSc. 2029 fuksa@fzu.cz ÚTIA C443a
RNDr. Anděla KALVOVÁ, CSc. 2927 kalvova@fzu.cz ÚTIA C442
RNDr. Vojtěch KOPSKÝ, CSc. kopsky@fzu.cz ÚTIA C441a
RNDr. Miroslav KOTRLA, CSc. 2904 kotrla@fzu.cz ÚTIA C435
RNDr. Karel KRÁL, CSc. 2772 kral@fzu.cz ÚTIA C436
RNDr. Josef KUDRNOVSKÝ, CSc. 2905 kudrnov@fzu.cz ÚTIA C434
RNDr. František MÁCA, CSc. 2914 maca@fzu.cz ÚTIA C441b
Ing. Jiří MÁLEK, CSc. 2771 malekj@fzu.cz ÚTIA C437
Jan MAŠEK, CSc. 2914 masekj@fzu.cz ÚTIA C441b
Mgr. Karel NETOČNÝ, PhD. 2276 netocny@fzu.cz ÚTIA C443c
Alexander SHICK, PhD. 2912 shick@fzu.cz ÚTIA C439
RNDr. František SLANINA, CSc. 2671 slanina@fzu.cz ÚTIA C438
RNDr. Jiří VACKÁŘ, CSc. 2916 vackar@fzu.cz ÚTIA C432
Prof. Bedřich VELICKÝ, CSc. 2927 bv@theory.karlov.mff.cuni.cz ÚTIA C442
Doktorandi
Mgr. Pavel AUGUSTINSKÝ 2276 august@fzu.cz ÚTIA C443c
Mgr. Antonín KLÍČ 2774 klic@fzu.cz Slovanka 513
Studenti
Matouš RINGEL 2276 ringel@fzu.cz ÚTIA C443c
Emeritní pracovníci
Prof. RNDr. Václav JANOVEC, CSc. 2771
RNDr. Zdeněk KHÁS, CSc.
Zpět na domovskou stránku