[English]
Oddeleni teorie pevnych latek Anglická verze
Teoretické oddělení
Sekce fyziky kondenzovaných soustav Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky

Vedoucí:

Václav Janiš

Sekretariát: 

Věra KRÁLOVÁ

Fyzikální ústav AV ČR
Na Slovance 2
182 21 Praha 8

Tel: +420-2-6605-2726 (sekretariát)
Fax: +420-2-86890527
Zaměstnanci

Pracovníci

Výzkum Výzkum
Publikace Publikace
Odkazy Odkazy
* Semináře a další akce
Hlavní oblasti výzkumu:
  • Kvantová teorie elektronů v pevných látkách na modelové a ab-initio úrovni (elektronové stavy v komplexních materiálech; spektrální, magnetické a transportní vlastnosti kovů, polovodičů a jejich slitin, vlastnosti povrchů, rozhraní a vrstvených materiálů; elektronové korelace a kvantové kritické jevy v itinerantních systémech)
  • Nerovnovážné a přechodové kvantové jevy (dynamika elektronů v nanostrukturách a v nízkorozměrných systémech; kvantová relaxace a dekoherence; ultrarychlá spektroskopie)
  • Teorie a počítačové simulace komplexních statistických systémů v rovnováze i mimo ni (vytváření nanostruktur na površích, náhodné systémy a spinová skla, dynamické fluktuace v nevratných procesech)
  • Mezioborová problematika (ekonofyzika, networking)