Laboratoř MBE ve Fyzikálním ústavu AVČR www.fzu.cz
Adresa laboratoře MBE:
FZÚ AVČR, Sekce fyzika pevných látek, Praha 6, Cukrovarnická 10,  mbe@fzu.cz

IN ENGLISH


 
MBE metoda a aparatury pro MBE technologii ve FZÚ AVČR:
MBE metoda
Aparatura MBE Veeco    Aparatura MBE Kryovak
Příklady aplikací struktur připravených pomocí MBE

 

 
Lidé z laboratoře:
MBE technologie:
RNDr. M. Cukr, CSc. Ing. V. Novák, CSc.
Strukturní diagnostika vzorků:
 K. Olejník, PhD. student (magnetická měření)Ing. O. Pacherová, CSc.- externí spolupracovnice (XRD, STM)
Vývojově-konstrukční práce:
Ing. J. Zyka, CSc. P. Zich
Laboratorní práce:
J. Havlíková

 
Valid HTML 4.01 Transitional

 Poslední úprava: duben 2006