ODDĚLENÍ SPINTRONIKY A NANOELEKTRONIKY


Teoretický a experimentální výzkum dvojrozměrných elektronových systémů

Teoretický a experimentální výzkum morfologických a elektronických vlastností povrchů a rozhraní pevných látek

Technika epitaxe z molekulárních svazků (MBE) a litografie

ADRESA:

Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
Fyzikální ústav
Akademie věd České republiky
Cukrovarnická 10
162 53  Praha 6
Česká republika

Tel.: (+420 2) 20318 585
Fax: (+420 2) 312 3184;
E-mail: jungw@fzu.cz

LIDÉ


VĚDECKÝ VÝZKUM:

Publikace

Semináře


O stránkách


ODKAZY:

Sekce fyziky pevných látek

Anglicka verze English version of the present page

Tuto stránku udrľuje Jan Kučera <kucera@fzu.cz>
Naposledy upraveno 21. října 2008.