O d d ě l e n í   m a g n e t i s m u   a   n í z k ý c h   t e p l o t [English]

Oddělení magnetismu a nízkých teplot

je součástí Sekce fyziky kondenzovaných látek Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
Česká republika
Fax Slovanka: 28689 0527

Náš výzkum:
Věnujeme se výzkumu fyzikálních vlastností a magnetizačních procesů v kovových i nekovových měkkých magnetických materiálech s důrazem na experimenty a modelový popis pozorovaných jevů, fyzice nízkých teplot, magnetickým vlastnostem vysokoteplotních supravodičů a jejich aplikacím a nedestruktivnímu testování struktury magnetických materiálů. Hlavním experimentálním centrem oddělení je Společná laboratoř pro magnetická studia a Společná laboratoř nízkých teplot.

Slovanka   Odkazy
zajímavé a užitečné odkazy
Troja
Tel. 26605 2163
E-mail:malkova@fzu.cz
Lidé Lidé
Výzkum Výzkum
Publikace Publikace
    U d r ž u j e 
 M i c h a l    R a m e š    (ramesm@fzu.cz)
Poslední změny: 25.8.2010
2010 © Odd. magnetismu a nízkých teplot